หน้าหลัก

User Online

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  

เข้าระบบ

ระบบ MIS For Branch มี

1. เครือข่ายแจ้งอุบัติเหตุ

2. ข้อมูลที่ปรึกษาด้าน พ.ร.บ

3. Check List For Branch (ผจก.สาขา)

4. ตำแหน่งที่ได้รับจากภายนอก (ผจก.สาขา)

5. หนังสือจากหน่วยงานภายนอก (ผจก.สาขา)

หมายเหตุ1 *** กรณีที่ไม่เลือกอยู่ในระบบตลอดไป เมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรม จะอยู่ในระบบได้ 30 นาที ***

หมายเหตุ2 *** การแนบไฟล์ ได้เฉพาะนามสกุล .jpg กับไฟล์นามสกุล .pdf ***

หมายเหตุ3 *** การลงบันทึก (วาระการประชุม, ปัญหาและอุปสรรค ) ห้ามก็อปปี้ข้อความจากไมโครซอฟต์เวิร์ด

มาวางโดยตรง ให้ไปวางที่ Notepad ก่อน แล้วก็อปปี้ข้อความจาก Notepad มาวาง ***