หน้าหลัก

User Online

เรามี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
  

เข้าระบบ

หมายเหตุ1 *** กรณีที่ไม่เลือกอยู่ในระบบตลอดไป เมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรม จะอยู่ในระบบได้ 30 นาที ***

หมายเหตุ2 *** การแนบไฟล์ ได้เฉพาะนามสกุล .jpg กับไฟล์นามสกุล .pdf ***

หมายเหตุ3 *** การลงบันทึก (วาระการประชุม, ปัญหาและอุปสรรค ) ห้ามก็อปปี้ข้อความจากไมโครซอฟต์เวิร์ด

มาวางโดยตรง ให้ไปวางที่ Notepad ก่อน แล้วก็อปปี้ข้อความจาก Notepad มาวาง ***