หน้าหลัก > ข้อมูลส่วนตัว

User Online

เรามี 4 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
 

เข้าระบบ

ระบบ MIS For Branch มี

1. เครือข่ายแจ้งอุบัติเหตุ

2. ข้อมูลที่ปรึกษาด้าน พ.ร.บ

3. Check List For Branch (ผจก.สาขา)

4. ตำแหน่งที่ได้รับจากภายนอก (ผจก.สาขา)

5. หนังสือจากหน่วยงานภายนอก (ผจก.สาขา)

หมายเหตุ1 *** กรณีที่ไม่เลือกอยู่ในระบบตลอดไป เมื่อไม่มีการใช้งานโปรแกรม จะอยู่ในระบบได้ 30 นาที ***

หมายเหตุ2 *** การแนบไฟล์ ได้เฉพาะนามสกุล .jpg กับไฟล์นามสกุล .pdf ***

หมายเหตุ3 *** การลงบันทึก (วาระการประชุม, ปัญหาและอุปสรรค ) ห้ามก็อปปี้ข้อความจากไมโครซอฟต์เวิร์ด

มาวางโดยตรง ให้ไปวางที่ Notepad ก่อน แล้วก็อปปี้ข้อความจาก Notepad มาวาง ***